Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alergické reakce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Tolerance a bezpečnost bilastinu v léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Téma: Alergické reakce

Vydáno: 27.9.2016

Tolerance a bezpečnost bilastinu v léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie

Bilastin je účinným léčivem alergické rinokonjunktivitidy a chronické urtikarie. Jeho tolerance je velmi dobrá a je léčivem bezpečným − funkce centrálního nervového systému ovlivňuje zcela minimálně a nemá vliv ani na srdeční rytmus.

Úvod

Bilastin je antihistaminikum druhé generace. Je indikován v léčbě alergické rinokonjunktivitidy a chronické urtikarie. Klinické studie prokázaly srovnatelnou účinnost s komparátory v kontrole nazálních i ostatních symptomů alergické rinokonjunktivitidy a současně doložily také zlepšení kvality života a subjektivního celkového hodnocení účinku medikace. Obdobně u chronické urtikarie se symptomy zahrnujícími svědění a kožní erupce demonstrovaly klinické studie zlepšení od druhého dne léčby, což bylo rovněž srovnatelné s použitými komparátory.

Farmakokinetika bilastinu

Bilastin se nejlépe vstřebává nalačno. Není distribuován do centrálního nervového systému (CNS) a minimálně se metabolizuje v játrech. Eliminován je ledvinami i střevní cestou a jeho biologický poločas je 14 hodin. Důležitou vlastností léčiva je absence vlivu na cytochrom P450, a tedy minimální riziko lékových interakcí na úrovni metabolismu.

Bezpečnostní profil

Výsledky předregistračních studií neprokázaly žádnou signifikantní toxicitu. Bilastin byl dobře tolerován a většina zaznamenaných nežádoucích příhod byla mírné či střední závažnosti. Incidence nežádoucích účinků spojených s podáváním léčiva činila 15−30 %, což bylo srovnatelné s placebem. V žádné z klinických studií nebyla zaznamenána závažná nežádoucí příhoda.

Specifické studie byly zaměřeny také na incidenci problémů typicky spojených s antihistaminiky, jako jsou únava či sedace. Sedativní účinky jsou velmi dobře známé u antihistaminik první generace. Studie srovnávající bilastin a hydroxyzin, jakožto zástupce antihistaminik první generace, a placebo ukázaly, že na rozdíl od hydroxyzinu, jenž prodlužoval reaktivní čas či zhoršoval pozornost a motorickou aktivitu, pozorované nežádoucí účinky na CNS u bilastinu podávaného v terapeutické dávce byly naprosto srovnatelné s placebem. Jedna z dalších studií prokázala, že riziko rozvoje ospalosti je u bilastinu srovnatelné s placebem a signifikantně nižší než u cetirizinu.  

Současně byly studovány také možné nežádoucí účinky bilastinu na srdeční rytmus, jelikož u některých antihistaminik druhé generace bylo popsáno prodloužení intervalu QT. Výsledky studií neukázaly žádné signifikantní změny na EKG, současně nebyly zaznamenány nežádoucí události spojené se srdeční funkcí.

Závěr

Bilastin je efektivním a dobře tolerovatelným antihistaminikem. Výhodou je také, že jeho jaterní metabolizace je minimální a nedochází k ovlivnění cytochromu P450, čímž se snižuje riziko interakce s jinými léčivy.

(eza)

Zdroj: Sadaba B. et al. Critical appraisal of bilastine for the treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria. Ther Clin Risk Manag 2013; 9: 197−205, doi: 10.2147/TCRM.S16079.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Důsledná dokumentace alergie na penicilin ovlivňuje výběr antibiotické léčby

Přesná a kompletní dokumentace lékové alergie pacienta je nezbytná pro výběr bezpečné léčby. Alergie na beta-­laktamová antibiotika (ATB) patří mezi nejčastěji dokumentovanou lékovou alergii. Práce amerických autorů sledovala variabilitu v dokumentaci alergie na beta-­laktamová ATB a ovlivnění následného výběru antimikrobiální léčby.

Srovnání účinnosti a bezpečnosti bilastinu s levocetirizinem v léčbě chronické idiopatické urtikarie

Mezinárodní klinická studie s více než 500 účastníky prokázala srovnatelnou efektivitu a bezpečnost užití 20 mg bilastinu oproti 5 mg levocetirizinu v terapii chronické idiopatické urtikarie.

Bilastin v terapii alergické rinokonjunktivitidy a chronické urtikarie

Bilastin je nové nesedativní antihistaminikum s vysokou selektivitou k receptorům H1, které je indikované k symptomatické léčbě alergické rinokonjunktivitidy a chronické kopřivky. Podle dostupných klinických studií je bilastin srovnatelně účinný jako cetirizin, desloratadin nebo levocetirizin, ale s nižší tendencí ke vzniku nežádoucích tlumivých účinků.Všechny novinky