Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alergické reakce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Predikce efektivity antihistaminik v symptomatické léčbě chronické spontánní urtikarie

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Téma: Alergické reakce

Vydáno: 27.9.2016

Predikce efektivity antihistaminik v symptomatické léčbě chronické spontánní urtikarie

Podle současných klinických doporučení lze efektivitu antihistaminika v léčbě chronické spontánní urtikarie (CSU) stanovit až za 1−4 týdny. Práce kolumbijských autorů však poukázala na možnost rychlejší predikce účinnosti jednotlivých antihistaminik, a to měřením velikosti papul za 24 hodin po aplikaci histaminu.

Cílem studie recentně publikované v Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology bylo posoudit, zda měření změny velikosti histaminem indukovaných papul a erytému 24 hodin po podání antihistaminika může být účinnou metodou v predikci jejich účinnosti.

Metodika studie  

Kritéria k zařazení do studie splnilo celkem 150 pacientů. Byli náhodně rozděleni (v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1) k terapii bilastinem 20 mg, cetirizinem 10 mg, fexofenadinem 180 mg, desloratadinem 5 mg nebo ebastinem 20 mg 1× denně. Kontrolní skupinu tvořilo 30 účastníků s negativní anamnézou CSU. Pacientům, kteří nereagovali na lék během prvních 4 týdnů, bylo po této době nastaveno vyšší dávkování.

K diagnostice byl použit kožní prick test před podáním antihistaminika a 24 hodin po první dávce. Závažnost onemocnění (dle UAS − Urticaria Activity Score), odpověď na intradermální podání histaminu v rámci kožního prick testu a dopad nemoci na kvalitu života (dle dotazníku DLQI − Dermatology Life Quality Index) byly hodnoceny každé 2 týdny po dobu 2 měsíců trvání studie.

Výsledky hodnocení

Zmenšení papul o více než 75 % po 24 hodinách od prvního podání antihistaminika bylo spojeno s příznivějším UAS a DLQI. Účinnost a bezpečnost všech 5 antihistaminik ve studii byla srovnatelná. Po navýšení dávky u pacientů, kteří neodpovídali na léčbu, došlo k nárůstu míry kontroly nad nemocí (skóre DLQI < 5) z 58,7 na 76,7 %.

Závěr

Měření změny velikosti histaminem indukovaných papul je metodou, která skutečně predikuje, kteří pacienti postižení CSU budou mít dobrou odpověď na podání antihistaminik, ale má omezenou využitelnost pro identifikaci nonrespondérů. 

(raj)

Zdroj: Sánchez J., Zakzuk J., Cardona R. Prediction of the efficacy of antihistamines in chronic spontaneous urticaria based on initial suppression of the histamine-induced wheal. J Investig Allergol Clin Immunol 2016; 26 (3): 177−184, doi: 10.18176/jiaci.0039.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Důsledná dokumentace alergie na penicilin ovlivňuje výběr antibiotické léčby

Přesná a kompletní dokumentace lékové alergie pacienta je nezbytná pro výběr bezpečné léčby. Alergie na beta-­laktamová antibiotika (ATB) patří mezi nejčastěji dokumentovanou lékovou alergii. Práce amerických autorů sledovala variabilitu v dokumentaci alergie na beta-­laktamová ATB a ovlivnění následného výběru antimikrobiální léčby.

Srovnání účinnosti a bezpečnosti bilastinu s levocetirizinem v léčbě chronické idiopatické urtikarie

Mezinárodní klinická studie s více než 500 účastníky prokázala srovnatelnou efektivitu a bezpečnost užití 20 mg bilastinu oproti 5 mg levocetirizinu v terapii chronické idiopatické urtikarie.

Bilastin v terapii alergické rinokonjunktivitidy a chronické urtikarie

Bilastin je nové nesedativní antihistaminikum s vysokou selektivitou k receptorům H1, které je indikované k symptomatické léčbě alergické rinokonjunktivitidy a chronické kopřivky. Podle dostupných klinických studií je bilastin srovnatelně účinný jako cetirizin, desloratadin nebo levocetirizin, ale s nižší tendencí ke vzniku nežádoucích tlumivých účinků.Všechny novinky