Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Akutní respirační onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fytofarmakum s antimikrobiálním a imunomodulačním efektem EPs 7630 účinně ovlivňuje sickness behaviour

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Akutní respirační onemocnění

Vydáno: 12.1.2016

Fytofarmakum s antimikrobiálním a imunomodulačním efektem EPs 7630 účinně ovlivňuje sickness behaviour

Zvýšená tvorba prozánětlivých cytokinů během infekce může vést k tzv. sickness behaviour. Extrakt z kořene jihoafrické rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630) může tuto odpověď organismu účinně zmírnit.

Infekce respiračního traktu, jako např. akutní bronchitida, jsou v 95 % případů virového původu a patří mezi nejčastější příčiny návštěvy lékaře. Především u dětí není výjimkou výskyt 8−12 epizod bronchitidy ročně kvůli jejich nedostatečně vyvinuté obranyschopnosti. Analýzy trendů spotřeby antibiotik ukazují, že ATB jsou velmi často předepisována v indikaci respiračních infekcí i přes jejich sporný terapeutický benefit u infekcí virové etiologie. Dle metaanalýz Cochranovy databáze nemají antibiotika u nekomplikovaných respiračních infekcí oproti placebu klinicky významný efekt. Nicméně incidence nežádoucích účinků u antibiotik je velmi častá a především hrozí nárůst bakteriální rezistence vůči antimikrobním látkám.

Charakteristika přípravku EPs 7630

EPs 7630 je vodně-alkoholový extrakt z kořene jihoafrické rostliny Pelargonium sidoides. Obsahuje především polyfenolické látky, proteiny, puriny, minerály, sacharidy a v malém množství i deriváty 7-hydroxykumarinu. EPs 7630 se jeví jako nadějné antivirotikum (imunomodulační efekt, inhibice replikace viru) s cytoprotektivním účinkem (antioxidační vlastnosti) vhodné k terapii respiračních infektů virového původu a přidružených ORL infekcí. Extrakt má rovněž prokázané účinky protimikrobní (ovlivnění bakteriální adheze k epitelu respiračních cest) a sekretomotorické (ovlivnění cilií epitelu respiračního traktu), které byly potvrzeny placebem kontrolovanými studiemi u více než 4 tisíc pacientů (z dospělé i pediatrické populace).

Sickness behaviour a možnosti jeho ovlivnění

Odpověď organismu na infekci zahrnuje syntézu prozánětlivých cytokinů (např. IL-1β, TNF-α, IL-6), jež mohou vyvolat nespecifické projevy onemocnění, tzv. sickness behaviour. Patří sem horečka, ztráta chuti, apatie, depresivní stavy a malátnost, kterou nezpůsobuje fyzické oslabení organismu následkem nemoci. Sickness behaviour je vysoce organizovanou strategií organismu s cílem chránit oslabeného jedince a je popisováno také u pacientů, kterým byly podávány rekombinantní cytokiny (např. interferon) v terapii virové hepatitidy či roztroušené sklerózy.

Preklinický výzkum na myším modelu ukázal, že sickness behaviour navozený intraperitoneálně podaným lipopolysacharidem (LPS) bylo možné zmírnit perorálně podaným extraktem EPs 7630. Pozorovaný efekt byl závislý na dávce extraktu. EPs 7630 neovlivnil zvýšené plazmatické koncentrace prozánětlivých působků IL-1β, TNF-α, IL-6, PGE2 a NO indukované LPS, ale suprimoval oxidativní stres způsobený zánětlivou odpovědí a moduloval expresi genů pro TNF-α a IFN-γ v mozku experimentálních zvířat.

Závěr

Dle provedených klinických studií fytofarmakum EPs 7630 zkracuje dobu respiračního infekčního onemocnění a zmírňuje jeho příznaky. Preklinická studie na myších ukázala, že účinnost této látky spočívá také v ovlivnění sickness behaviour. Volně prodejný léčivý přípravek je dostupný v lékové formě tablet a perorálního roztoku, jeho účinnost, bezpečnost a dobrá snášenlivost byly potvrzeny placebem kontrolovanými klinickými studiemi u dospělých i dětí od 1 roku věku.

(thom)

Zdroje:
1. Koch E. Effects of EPs® 7630 on “sickness behaviour”. Special extract from Pelargonium sidoides roots, EPs® 7630 – status quo vadis? Der Hausarzt 2009; 1: 1−16.
2. EPs® 7630 product monograph. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pelargonium sidoides − od šamanské medicíny k imunomodulační léčbě respiračních onemocnění

Pelargonie neboli muškáty jsou rostliny, které zná pravděpodobně každý. Kořen jednoho z afrických druhů, Pelargonium sidoides, má ovšem vlastnosti, které si zaslouží pozornost.

Doporučené postupy pro terapii akutní bronchitidy a využití EPs 7630 v léčbě akutní bronchitidy dospělých i dětí

Akutní bronchitida je infekční zánětlivé onemocnění tracheobronchiálního stromu vyskytující se zejména v průběhu zimních měsíců. V etiologii nemoci se uplatňují zejména respirační viry, role bakterií v patogenezi choroby dosud nebyla spolehlivě ověřena. Doporučené postupy se tak soustřeďují zejména na symptomatickou terapii. Současné výzkumy ukazují pozitivní efekt terapie výtažkem z pelargonie, EPs 7630.

Zlozvyk zbytečné preskripce ATB u respiračních infekcí přetrvává

Pro českého lékaře je jistě zajímavou otázkou, zda je i v jiných ekonomicky vyspělých zemích racionální léčba respiračních infekcí tak ožehavým problémem jako u nás. Na problematiku preskripce antibiotik u respiračních infekcí se zaměřili autoři z Mayo Clinic v USA. Na základě jejich zjištění je možné konstatovat, že v ČR je situace podobná.Všechny novinky