Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Akutní respirační onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

EPs 7630: účinnost v léčbě respiračních infekcí prokázána

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Akutní respirační onemocnění

Vydáno: 5.3.2016

EPs 7630: účinnost v léčbě respiračních infekcí prokázána

Jak obstojí léčba tradičními fytofarmaky v době medicíny založené na důkazech? Účinnost EPs 7630 byla potvrzena randomizovanými kontrolovanými klinickými studiemi.

Akutní infekce dýchacích cest jsou jednou z nejčastějších příčin návštěvy lékaře a jsou příčinou čerpání nemalých finančních prostředků ze zdravotnických systémů. Velká část spotřeby antibiotik jde na vrub infekcí dýchacích cest, ačkoli tato léčba mnohdy není nezbytná − až v 95 % případů je totiž etiologie onemocnění virová. Nepříznivé důsledky nadužívání antibiotik jsou známé, především jde o stoupající antibiotickou rezistenci četných mikrobiálních kmenů, např. Streptococcus pneumoniae, streptokoků skupiny A a dalších. Vedle mukolytik, expektorancií, antitusik, dekongestiv, beta2-mimetik, kortikosteroidů, antipyretik a nesteroidních protizánětlivých léků mají své místo v léčbě respiračních infekcí některá léčiva rostlinného původu.

EPs 7630 a mechanismy jeho působení

Jednou z možných alternativ, kterou lze doporučit jako první volbu při respiračním onemocnění, je EPs 7630. Jedná se o fytofarmakum, výtažek z kořene Pelargonium sidoides. Tento extrakt je mimo jiné používán v tradiční čínské medicíně a již několik desetiletí je předmětem in vitro analýz a klinických studií zaměřených na jeho imunomodulační potenciál a antimikrobiální působení. Dobře dokumentovaný je vzestup hladiny některých cytokinů (TNF-α, IFN-β) a oxidu dusnatého vlivem EPs 7630, stimulace NK buněk, ale také inhibiční působení na interakci streptokoků skupiny A s buňkami respiračního epitelu.

Hodnocení účinku u pediatrických pacientů s akutní bronchitidou

Randomizovaná kontrolovaná klinická studie německých a ruských autorů se zaměřila na účinnost EPs 7630 u pediatrických pacientů s akutní bronchitidou. Studie se zúčastnilo 220 dětí a adolescentů ve věku 1–18 let s akutní bronchitidou, u kterých po zhodnocení klinického obrazu a délky trvání nemoci nebylo uvažováno o léčbě antibiotikem. Studie byla zaslepena a kontrolována placebem. V závislosti na věkové skupině bylo upraveno dávkování EPs 7630, resp. placeba (3× 10 kapek u dětí do 6 let, 3× 20 kapek u dětí ve věku 7–12 let, 3× 30 kapek ve věkové skupině 13–18 let). Průběh nemoci autoři hodnotili skórovacím systémem BSS (bronchitis-specific symptoms), výstupem byla změna v celkovém skóre BSS v průběhu 7 dnů. Sledován byl také výskyt případných nežádoucích účinků.

Ve skupině užívající EPs 7630 byl zaznamenán větší pokles celkového skóre BSS ve srovnání se skupinou léčenou placebem, přičemž rozdíl byl statisticky významný (4,4 ± 1,6 vs. 2,9 ± 1,4 bodu; p < 0,0001). Po 7 dnech se 58 % pacientů užívajících EPs 7630 mohlo vrátit k běžným činnostem, do školky či do školy, zatímco v kontrolní skupině to bylo jen 17 % dětí. Tolerance EPs 7630 byla dobrá, výskyt nežádoucích účinků nízký a srovnatelný u obou skupin. 

Závěr

Výsledky uvedené studie korespondují se závěry již dříve publikovaných prací, které potvrdily dobrý efekt EPs 7630 v léčbě respiračních infekcí u dětí i dospělých. Akutní bronchitida má u dětí užívajících EPs 7630 mírnější a kratší průběh. EPs 7630 tak lze považovat za lék první volby u všech typů akutní bronchitidy a bez ohledu na etiologii − v případě bakteriální infekce pomůže překlenout první dny do rozhodnutí, zda jsou antibiotika nezbytná, či nikoliv, a tím redukovat preskripci antibiotik na skutečně indikované případy.

V rámci metaanalýzy jsou publikovaná data zařazena do Cochranovy databáze − analýza vyznívá ve prospěch EPs 7630 u nachlazení, rinosinusitidy, akutní sinusitidy a bronchitidy, kdy užívání přípravku vede k rychlejšímu ústupu obtíží. Nižší síla doporučení je dána obtížným hodnocením různorodých klinických jednotek zahrnutých pod pojem respirační infekce.

(thr)

Zdroje:
1. Kamin W., Ilyenko L. I., Malek F. A., Kieser M. Treatment of acute bronchitis with EPs 7630: randomized, controlled trial in children and adolescents. Pediatr Int 2012; 54: 219–226; doi: 10.1111/j.1442-200X.2012.03598.x.
2. Timmer A., Günther J., Motschall E. et al. Pelargonium sidoides extract for treating acute respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2013; 10: CD006323; doi: 10.1002/14651858.CD006323.pub3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fytofarmakum s antimikrobiálním a imunomodulačním efektem EPs 7630 účinně ovlivňuje sickness behaviour

Zvýšená tvorba prozánětlivých cytokinů během infekce může vést k tzv. sickness behaviour. Extrakt z kořene jihoafrické rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630) může tuto odpověď organismu účinně zmírnit.

Pelargonium sidoides − od šamanské medicíny k imunomodulační léčbě respiračních onemocnění

Pelargonie neboli muškáty jsou rostliny, které zná pravděpodobně každý. Kořen jednoho z afrických druhů, Pelargonium sidoides, má ovšem vlastnosti, které si zaslouží pozornost.

Doporučené postupy pro terapii akutní bronchitidy a využití EPs 7630 v léčbě akutní bronchitidy dospělých i dětí

Akutní bronchitida je infekční zánětlivé onemocnění tracheobronchiálního stromu vyskytující se zejména v průběhu zimních měsíců. V etiologii nemoci se uplatňují zejména respirační viry, role bakterií v patogenezi choroby dosud nebyla spolehlivě ověřena. Doporučené postupy se tak soustřeďují zejména na symptomatickou terapii. Současné výzkumy ukazují pozitivní efekt terapie výtažkem z pelargonie, EPs 7630.Všechny novinky