Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Redakce

vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 31
120 26 Praha 2

vedoucí redaktor

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D
fibir@seznam.cz

zástupce vedoucího

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
martin.molitor@seznam.cz

editace

PhDr. Michaela Malinová 
malinova@levyn.cz

tisk, distribuce, inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9 
143 00 Praha 4
Czech Republic

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátorka
telefon: +420 225 276 378
mobil: +420 724 104 297
e-mail: lizlerova@mf.cz

Jana Schrammová - produkční
telefon: +420 225 276 380
e-mail: schrammova@mf.cz

Adresa pro objednávky z České republiky

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Česká republika
Barbora Šmejkalová
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Adresa pro objednávky ze Slovenské republiky

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183 
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Slovakia
Tel. +421 244 458 821
Fax.: +421 244 458 819
E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E4844.

Indexed v Excerpta Medica/EMBASE, Index Medicus/MEDLINE, Biological Abstracts

Zasílání rukopisů

Rukopis a průvodní dopis odpovídající požadavkům odesílejte v písemné tištěné formě a současně i v elektronické formě na CD, DVD nebo flash disku na adresu:

MUDr. Aleš Fibír,

Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin,

Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Sokolská 581, Hradec Králové,

PSČ 500 05, Česká republika.

Pokud elektronická forma rukopisu nemá více než 8 MB, je možno ji zaslat jako přílohu e-mailu na adresu: fibir@seznam.cz. Při zasílání větších souborů je po předchozí domluvě možno použít i komerční poskytovatele doručování dat.

Kreditovaný kurz

 

Moderní léčba osteoporózy

Autor kurzu: MUDr. Dana Michalská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články