Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

OLEOGEL-S10 K URYCHLENÍ HOJENÍ DONORSKÉHO MÍSTA: MONOCENTRICKÉ VÝSLEDKY KLINICKÉ STUDIE FÁZE III

Autoři: Lipový B.a,b, Fiamoli M.a, Mager R.a, Jelínková Z.a,b, Jarkovský J.c, Chaloupková Z.a, Holoubek J.a, Suchánek I.a, Brychta P.a,b

Autoři - působiště: aDepartment of Burns and Reconstructive Surgery, University Hospital Brno, Czech Republic, bFaculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic, cInstitute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Článek: ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE, 59, 3-4, 2017, pp. 129-134
Počet zobrazení článku: 7x

Specializace: traumatologie popáleninová medicína ortopedie chirurgie plastická
uzamčeno uzamčeno

OLEOGEL-S10 K URYCHLENÍ HOJENÍ DONORSKÉHO MÍSTA: MONOCENTRICKÉ VÝSLEDKY KLINICKÉ STUDIE FÁZE III

Souhrn

Cíl:
Cílem této studie bylo zhodnocení účinnosti nového topicky aplikovaného gelu pro zrychlení reepitelizace donorských míst.

Materiál a metody:
Oleogel-S10 je mast obsahující suchý extrakt z březové kůry obsahující triterpen bohatý na betulin, který byl testován v otevřené, zaslepené, prospektivní, kontrolované, randomizované, multicentrické studii hodnotící zlepšení hojení rány v donorských místech. Primární koncový parametr byl čas do uzavření rány a sekundární koncový parametr byla měření související s jizvou v době uzávěru rány a 3 a 12 měsíců po uzavření rány (POSAS, laserová kontrastní analýza LASCA, viskoelastická analýza).

Výsledky:
Uvádíme výsledky z jednoho centra (Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno), kde byla provedena tato klinická studie fáze III. Celkem bylo zařazeno 32 pacientů (25 mužů a 7 žen) s průměrným věkem 41,8 let (SD, ±11,66). Průměrný rozsah donorských míst pacienta ve studii byl 56,77 cm2 (SD, ±20,39). Střední čas hojení u skupiny s lékem (Oleogel-S10) byl 7 dnů (95% interval spolehlivosti 7–8 dnů) a u kontrol 8 dnů (95% IS 7–10 dnů). Srovnání údajů POSAS ze skupiny s lékem ukázal signifikantně menší hodnoty ve všech třech časových bodech ve srovnání s kontrolami. Perfuze jizev ve skupině s lékem dosáhla v průměru 115 perfuzních jednotek na konci léčby. Průměr byl 69,8 perfuzních jednotek po 3 měsících a 50,2 perfuzních jednotek po 12 měsících. Kontrolní místa vykazovala signifikantně vyšší hodnoty ve všech časových bodech (122,2 perfuzních jednotek, 73,9 perfuzních jednotek, 52,2 perfuzních jednotek). Signifikantní rozdíly byly detekovány ve viskoelastických vlastnostech kůže s tím, že místa léčená Oleogelem-S10 vykazovala příznivější hodnoty.

Závěr:
V našich výsledcích prokazujeme významnou účinnost Oleogelu-S10 na hojení donorských míst.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 
 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Moderní léčba osteoporózy

Autor kurzu: MUDr. Dana Michalská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články